یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧


بازگشت...

فدای خوشحالی میشوند
عشقهای نا فرجام .
خاطره های یکسان،
در قلبهایی ناهمسان.
آیا تنها دروغ زندگی،
میتواند جبران بخش ترانه های گم شده باشد؟


پ.ن: پس از سفری نه کوتاه، در پی جستجو ...
خدای خود را به میهمانی این وبلاگ دعوت نمودم.
زیرا تنها اوست که انتظارم را واقف است.

 

    [ CoMMeN† ]


>