سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧


SiLeNCiO

سکوت در پای چوبه اعدام محکوم به فریاد است، و کلماتِ منتظر ،مضطرب سکوت را به تماشا نشسته اند.

از دست نوشته های امین. GoD SToNe

پ.ن: خدای من ، دلم برات تنگه ...

    [ CoMMeN† ]


>