123

کلیشه

یکی خوشگله، یکی زشت، یکی کوتاهه، یکی بلند، یکی کچله، یکی پرمو، یکی ...


یکی حسوده، یکی واقع بینه، یکی مهربونه، یکی پرمعلوماته، یکی سطحیه ، یکی ...

یکی روشن فکره، یکی شکاکه، یکی چشش پاکه، یکی عیاشه، یکی ...


یکی پولش زیاده، یکی پولش کمه، یکی خسیسه، یکی دست و دل بازه، یکی ...


یکی حساسه، یکی خشکه، یکی عصبیه، یکی شوخه ، یکی ... 


همه اینا زندگی میکنن، یا اقلا، فکر میکنن که دارن زندگی میکنن...


اما شاید این وسط، یکی پیدا میشه که ... یکی مثل هدایت ، یا ویرجینیا ولف ...


هیچی! فقط ... ندانستن عیب نیست ، پرسیدن عیبه ...

خیانت، وفا، عشق، دوست داشتن، اعتماد، احساس، پول، خوشبختی ... 
همه اینا مثل یه سری کمیک استریپ، با کلی علامات سوال و تعجب ، که باطنش یکیه، فقط، موضوعاتش فرق دارن ... 


 

نتیجه گیری:: زندگی را هرجوری که باشد هم، باید کرد، و فقط لذت برد! .... فقط ! 

حتی اگه، نتونی اهرام مصرو ببینی، یا دیوار چین، یا حتی آبشار نیاگارا... 


حتی اگه نتونی ....


نتیجه گیری پیشرفته :: زندگی، بهتر ازین نمیشه !
  
نویسنده : eXo†iC ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : اجتماعی