سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸


QuiZ S

با این جمله ها، کلمه مناسب بسازید:

من ... * تو . * عشق

    [ CoMMeN† ]


>