دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸


خنده

از قدیم گفتن ، بخند تا دنیا به روت بخنده . اما دقیقا زمانِ خندیدنِ دنیا رو نگفتن ...

کسی میدونه؟

    [ CoMMeN† ]


>