شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤


EsTa NoChe, Yo eSToy MaLo

وقتی سرچ میکنم، 23700 تا فرشته مهربون میاره، اما هیچ کدوم مال من نیست.

کسی فرشته مهربونِ منو ندیده؟

    [ CoMMeN† ]


>