جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥


iN My DreaMs, I CaN SHow You HoW I FeeL

 

 

گورستان احساساتم

دیگر جایی ندارد.

به تعداد گورهایی که هر شامگاه

مهتاب بر آنها میگرید،

گل سرخی میکارم.

شاید روزی

این گلستانِ زیبا

بستری باشد

برای عشق‌بازیِ نسلی از جنس نور.

 me

 

 

پ.ن : نسلی از جنس نور :ایهام شعری !

    [ CoMMeN† ]


>