123

LaGeRiTo

 

۱. پدری دخترش را میزند، به جرم معدل 20 نیاوردن؛

آغوش دخترک، از نفسهای پسرک خیس میشود؛

مادر ، با چشمانی نمناک، پسرش را روی سن میبوسد؛

کودکِ تنها، افسرده است؛

پیرمرد، بر بالین مرگ، یاد داستانهای مادربزرگ میفتد؛

...

--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--

2. داغی لبانت، صورتِ سردم را در کرختی میسوزاند.

نفسم را که گرفتی! بوسه‌هایت را نگه دار برای خاکسپاری...

--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--

3. مردا اونور، زنا اینور... سلاح دیگه ای پیدا نکردین؟!

4. پرواز را بخاطر بسپار، پرنده انفولانزا گرفته‌است!

--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--

5. دل هر ذره را بشکافی آفتابش در میان بینی،

دل هر هسته را بشکافی، جنگش سرانجام بینی!

--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--

6. صندوقچه خاطراتم را به اقیانوس بی انتها انداختم، تا در میان امواج فراموشی غرق شود.

اما هوا، همچنان آفتابیست!

--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--+--|--

7. تا روزی نو و روزی از نو، بدرود!

 

 ALO Ne

سخن پایان :: BreaK The Wall

/ 0 نظر / 5 بازدید