زندگی من

ترانه‌هایم هنوز

در مستیِ انگورهای پاییزی

به آهنگِ فریاد میرقصند

زیباییِ نهفته

در چرخشِ قطراتِ باران

وسعتِ پرواز را بی‌نهایت میکند

ومن در اوجِ زندگی

چشمانم را میبخشم

به آرامشی که

عمقِ احساس را

در گانهء سرنوشت میسراید


  پ.ن:: مناره ها، هرسال کهنه تر میشوند
/ 0 نظر / 3 بازدید