123

QuieT

من برگشتم ! آزاد و بی فیلتر!

---------------------------------------

مهم نیست که تابوت شعرهایم
به گورستان فراموشی پیوسته است،
مهم نیست که آرزوهای کودکیم
زیر خروارها سکوت
دست و پا میزنند.
راه بی پایان،
و من خسته،
با کوله باری از کلمات مبهم،
و سکوتی موهوم
جاده غرور را طی میکنم.


---------------------------------------

2روز پیش این اگهی رو روی تیرک برق دیدم:: یک طوطی سخنگو گمشده! از یابنده تقاضا میشود به شماره فلان تماس بگیرد ....

پ.ن: اینجانب مرغ عشقم گم شده! از یابنده تقاضا دارد یه کم زودتر بیابدش!


---------------------------------------

حالا اینجارو وا کردم، حیفم میاد غر نزنم!! نمیخوام قاطیه سیاست شما!! فقط میخوام بدونم چرا رئیس جمهور منتخب فوری رفت سر اصل مطلب!!( غنی سازی و اینا! ) و چرا هر روز دارن 6تا6تا مینی بوس دختر پر میکنن میبرن؟؟ !!!!


---------------------------------------

سخن پایان:::

میروم،

تا تنهاییم بیش از این

نور پنجره ها را کم سونکند.

/ 0 نظر / 2 بازدید