آدم و حوا

1. ... و حوا از میوه درخت بکند، و درخت خونین شد و پوشش آنها بریخت ...

گفت: (( ای آدم! از کجا فریب خوردی؟ ))
گفت: (( از حوا پروردگار من. ))
گفت: (( پس هرماه یکبار، اورا خونین کنم، چنانکه این درخت را خونین کرد. وی را خردمند آفریده بودم، اما سفیهش کنم. بنا بود آسان آبستن شود و آسان بزاید ، اما به سختی خواهد زایید. )) *

و بدینسان بود که آدم و حوا به زمین رانده شدند. و حوا سفیه گشت و زایمانِ وی دشوار گردید.**و درِ حوا مهر و موم شد، که مبادا، مبادا، مبادا نجابتش پایمال گردد. و همواره پاک و سربه زیر و آفتاب مهتاب ندیده بماند. و فقط " آدم" اجازه مهر و موم گشایی دارد، که البته پس از عبور از 7خوانِ رستم، که صد البته، تحت بندِ "پ" این خوانها، حذف خواهند شد.

* تاریخ طبری، جلد 1، خلقت حضرت آدم
** این روزها، زایمان توسط سزارین، و روشهایی مانند اپیدورال، بسیار آسان گشته است. و همچنین خطرِ آل زدگی! ***

پ.ن: خدا پدر و مادر داروین را بیامرزد.

*** با این حال، هنوز هم، برسرِ تختِ نوزاد، دعایی مینویسند، که خانمِ آل، نوزاد را نکشد، و یا احتمالا ندزدد.

پ.ن: به راستی که ما گر خرد داشتیم، کجا این سرانجامِ بد داشتیم...

2. ...و حسین علیه السلام، در صحرای داغِ کربلا به شهادت رسید. دلهای ما داغدیده است. سرهایمان خونین است. و شانه هایمان.
کفِ پایمان برهنه، روی آسفالتِ سردِ خیابان میلغزد. طبل ها میزنیم، سنج ها میکوبیم ، و فریاد میزنیم: یا حسینِ مظلوم...

پ.ن:رهبری دستهء حسین گویانِ محله ما را، فردی در همسایگی ما بر عهده دارد. که چند ماه پیش، در خانه زنی بیگانه، به جرم روابط نا مشروع دستگیر شد.

3. داوطلب گرامی! مجاز شدنِ شما به انتخاب رشته، در آزمون سراسری، به معنای ادامه تحصیل نیست! بیهوده انتخاب رشته نکنید! بروید سماقتان را بمکید!

سخنِ پایان: پول، خانه، ماشین، شغلِ نون و آبدار، ربطی به عشق ندارد، دلِ پاک را عشق است...
آری هنوز، این ترانه ها را عشق است.
و چله... نزدیک است...

/ 0 نظر / 3 بازدید