بخشش ...

    a La Mon†aNa DoNDe NaCi

به پاکی همین ترانه سوگند

آزارِ تگرگ

از ظرافتِ شیشه‌های فردا

نخواهد کاست.

به گرداگردِ مناره‌های بی‌بخارِ غروب هنگام

آفتابی گرم

سالهاست که میرقصد.

و من

چشمهایم را هرگز

در هوسِ خیالِ ساز نخواهم بست،

حقیقتت مقدس است.

/ 0 نظر / 3 بازدید