هرچه باداباد


1.

گویند: بهشت و حور و کوثر باشد جوی می و شیر و شهد و شکر باشد؛
 پر کـــن قدح باده و بر دســـتم نه نقـــدی ز هـــزار نســـیه بهتـــر باشـــد.

***
 شادی بطلب که حاصل عمر دمی است هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است،
احوال جهان واصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمی است.

***
هنگام سپیده‌دم خروس سحری دانــــی که چـرا همی‌کند نـوحه‌گری؟
یعنی که: نمودند در آیینه‌ی صبح کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری!

***
ای بی‌خبران شکل مجسم هیچ است وین طارم نـــه‌ســـپهر ارقم هـــیچ است.
خوش باش که در نشیمن کون و فساد وابسته‌ی یک دمیم و آن هم هیچ است!"رباعیات حکیم عمر خیام"
2. خوبی، مهربانی، صداقت، دوست داشتن، ابراز محبت، صمیمیت، پاکی ... اونقدر آسونن که بچشم نمیان، و اونقدر از چشم افتادن، که فکر میکنیم همه اینا فقط تو فیلم و قصه هاست. و فراموش کردیم که فیلم و قصه ها رو، بر اساسِ حقایق میسازن.
باید دروغ بگی، دستمال کشی کنی، پارتی بازی کنی، تا کارت رابیفته.
باید پولدار باشی، تا اعتبار کسب کنی.
باید تقلید و تقلب بلد باشی، تا ارتقا پیدا کنی.
3. 2012 رو ببینید. 2ساعت و نیم ، خوب آدمو مشغول میکنه!

4. راسته که میگن: هرکی یارش خوشگله، جاش تو بهشته؟!
5. 28 ذی الحجه:

_ قراره تو محرم، با BF حرف نزنم، چون گناهه.


* عجب!


6 محرم:


_ امروز رفتیم پارک، باهاش دعوا کردم، اونم 3 بار لبامو بوسید و آشتی کردیم.

* عجب!
پ.ن: 3 بار پرسیدم مگه نگفتی تو محرم گناهه این کارا؟!

خودشو زد به نشنیدن و ادامه ماجرا رو تعریف کرد واسم

6. وقتی مغزم دچارِ توحش میشه، DJ aligator با ولومِ بسیار بالااستفاده میکنم.

Every time
 that we are alone like this I cant keep my feet on the ground I'm ignited by your burned lips And there ain't nothing
 that can hold my down
نیازمندیها: بستنی با طعم اوکالیپتوس .


سخن پایان: سرخِ آسمان، در محکِ طعمِ لبهای سرنوشت میخروشد...

/ 0 نظر / 3 بازدید