123

!BaS GaZa aŞKiM BaS GaZa

 

 

1. بولریاس رو دوس دارم، سگریاس و گرانادیناس هم. فاروکا رو نپرس! جای خودشو داره... اما نه خوان، نه پاکو، نه توماتیتو... فقط...

2. پول، خونه خیلی بزرگ، آرزو، امید، زندگی، رشوه، دروغ، دادگاه، زندان، فقر، بی خانمان، بدبخت، بی هدف، مرگ...

3. نمیدونستم این OuTRuN اینقدر باحاله! واای اگه اون FeRRaRi رو بخرم ... چه شود!

* روز، شب، ماشین، عطر، تقویم، گلدان... !
* به قولِ هجران، من کلا سوژم!!! از سولماز بگیر تا دزد!!!
* آب نداریم، برق نداریم، اتاق اضافی نداریم ... !

4. خوب این که ناراحتی نداره! همیشه آرزومند خوشبختی و خوشحالیتم!

5. پول و دیگر هیچ!
پ.ن: پول و دیگر هیچ!

* زن میخندد، مرد میخندد >>>> مرد ناسزا گویان، زن را میکشد.
* کودکِ ناراحت، عروسکِ شکسته در دست، میگرید <<<< کودک، قرآن را از حفظ میخواند.
* مرد تجاوز میکند، مرد میخندد >>>> باغبان مشتاق است، مرد میخندد.


* زن میخورد، زن میزند <<<< زن درد میکشد، زن میمیرد.
* درخت میشکند، گرگ میپرد >>>> گوزن باردار است، ابر میغرد.
* دست زخمیست، چشم پر است <<<< کودک دیگر قرآن نمیخواند.

6. هیچ GaMe ای اندازه فارنهایت جذبم نکرده بود تا حالا ... اصن یه چیز دیگس...

7. ...، میدونستی که خیلی ماهی؟؟؟!

8. چقدر وقت داریم؟

فارنهایت

/ 0 نظر / 15 بازدید