123

طراوت و دیگر هیچ!!!!!

 

 

1. قالب جدید مبارک!

 

2.خودم تنها، تنها دلم، چوکشتی بی نا خدا، به سینه دریا دلم ...

پ.ن: هایده و دیگر هیچ!

 

3. هی تو! خوشحالم برای تصمیمی که گرفتی . امیدوارم زودِ زود ، خوبِ خوب شی ...

 

3. مثلِ آشغالای متعفن، توام دور انداختنی شدی! به نفعته دیگه اینورا پیدات نشه.

 

4.

* دخترکی 8 ساله، که معنی س.ک.س را بهتر از من و تو میفهمد.

* پسرکی 8 ساله، که به زنانِ 28 ساله، متلک س.ک.س ی میندازد.

* مردی 58 ساله، زنِ چادریش را در خانه حبس کرده، و تعطیلات آخر هفته را در کلوپ های استریپتیزِ ترکیه میگذراند.

*پیر زنی 78 ساله، که بر سر شوهر کردن ، با پسرش دعوا میکند.

 

5. پول و دیگر هیچ ...

 

6. زیر صندلی هواپیما، یه کیسه ، حاوی جلیقه نجات هست.

اما درشو چند دفعه با نخِ کلفت دوختن! اون Pull که نوشته کشکه! باید با قیچی بازش کرد!

حالا تصور کنین اگه هوا پیما سقوط کنه ...

 

 

7. خوبِ دیروز و هنوز، طرحی از من بر صلیبِ روی تن پوشت بدوز...

8. اصلا حرفشم نزن!

نیازمندیها:: به یک جفت قو، برای مردابِ خاک گرفتهء حیاطِ خانه نیازمندیم. ترجیحا سپید باشند.

سخن پایان:: پلکها ترانه را خیس نکن. ستاره ها به نورت محتاجند.

/ 0 نظر / 4 بازدید