123

کرختی

در فراسوی نگاهی تازه

چشمانی هراسان

ابهام سکوتی دیگر را رقم میزند.

ای اهورای شبهای بی کسی

جز تو که داند چه مردنی دارد این لذت نافرجام...

ای نجوای درونی،

روح یخیم را به دستان باد میسپارم

تا از نگارگران فصلی تازه باشد.

 

-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+

* ما ایرانیها توانایی تبدیل کره زمین به مستطیل را داریم!!

 

* لینک اهنگ متهم گیخت! یه ذره تاریخ مصرف گذشت! بذارین تو حساب کالاهای تاریخ مصرف گذشته دیگه ایرونی!!!

 

* اینجا رم ببینین. مال یه بچه باحاله که بعد 2 سال دوباره اومده تو خط وبلاگ! اینم سایتشه ..خلاصه بچم حسابی معروف شده!!

پ.ن::: رفتم یه نقشه نو بگیرم، گفتن نداریم! احتمالا دارن اسراییل و امریکا رو پاک میکنن!! آره یه ذره شلوغ پلوغ شده این نقشه!! باید تمیزکاری کرد!!

پ.ن::: شمام بهتره نقشه هاتونو ببرین پیش این رییس مشنگ ما (منتخب شورای نگهبان!) اسراییلو از روش پاک کنه!

 

***حسش نیس! همین بسه!

-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+

 

نکته ::این گفته...( بدلیل سیاسی بودن بیش از حد، سانسور شد!)

-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+

نیازمندیها ::به یک .... برای .... نیازمندیم .

-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+
سخن پایان ::من محکومم به جرم بودن در این دنیا اسیر زندگی باشم

/ 0 نظر / 4 بازدید