123

ظهور

در شتاب لحظه‌ها

در فراغ خاطره‌ها

در اندوه دلها

در نشیب قطره‌ها

در آستان گذر

در میان نیزه‌ها

در تلاطم ارواح خشکیده روزهای ناامیدی‌های بی‌شمار

در شماره نفسهای انتها

ظهور کدامین احساس را بازگو کنم؟

عطش بوسه ناب

از لب معشوقه مرگ

حسرت درهم امیختن اشک و شراب

تا به کی میخواندم

تا به کی از اوج تا اوج

بی‌مهابا گریزان باید بود؟

از میان سبزه‌زارهای سوخته تخیل

نجوایی ناممکن

سکوت فردای سیاه میشکند

آسمان ، زمین ، آینده .

به کدامین گورستان

خواب شیرین آرامش دفن کنم؟

 ظهور

/ 0 نظر / 4 بازدید