سال نو

این قافله عمــــــــــــــر عجب میگذرد دریاب دمـی که با طرب میگذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوریمپیش آر پیاله را که شب میگذرد

* واقعا ، مگه تمومِ عمر چن تا بهاره؟!!
* 88 هم گذشت ... هر چی که بود ! به امید روزهای بهتر و بهتر و بهتر ...


سال نو مبارک !

/ 0 نظر / 20 بازدید