# ادبی

123

داستان...

شیرینیِ داستان در آرامشِ شبهای طوفانی رویای حقیقت را زنده میکند. و تغییر سرنوشت نیز تاثیری در تلخیِ پایان ندارد. در اندیشهء سکوتِ بی‌جسم وجانِ فردا آسمان ستاره‌دنباله‌دارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

123

La DeReCha aQuí, eN MiS BRaZoS

در گمنامیِ آغوشِ بی‌درنگِ غزلواره‌های تاریکِ چشمانِ فردا، تخیلات کودکانه را میرقصم. شورِ پروازِ قاصدکهای مرده، شیونِ بیهوده را میخشکاند و از پرخاشگری لحظه‌ها، نطفه‌ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید