# ادبی

التیام ناچاری

به تلخی همین گل‌واژه‌ها چراغِ آسمانِ فردا تاریک است   و شبِ چرکینِ بی‌مه   از پشتِ سیم‌های بی‌خارِ دشتِ بی‌برگی   به حسرتِ دشوارِ بشر میخندد.   تنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

پاییز

در آرامشِمستانه شبهای پر از پاییزرقص سرماینوظهوردر سفیدیدیوارها جلوه اینگران رقم میزند.و من بهفرداهای دورِ دیروزرنگی تازهمیبخشمتا درتولد لحظه هازیباترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

123

CRYiNG

زلالِ اشکهای گلبرگهای زخمیِ گل شکسته، نشان از خستگیِ ناتمامِ زندگی میکند. سردی دستانِ التماس، از پشت میله‌های عمرِ بی‌بازگشت، اشکهای گل را میخشکاند. اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید