# ris†a_pena†

123

The Day †ha† NeveR CoMes

  در خیابانهای مردهء شهر عطشِ رخنهء جاودانه در گلو میخشکد. آه، فریاد است و اشک خنده کنان بر لبها بوسه میزند... در ناکجایِ جهانِ بیکران، بخواب آرام رویای آسمانِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

123

Keep ur ImmoRtal iMagine LoVe

فریادی برای نکشیدن اشکی برای نریختن عشقی برای جاری نشدن دلی برای دچار نشدن سکوتی برای نشکستن لبی برای نبوسیدن ترانه‌ای برای نخواندن شعری برای نسراییدن نوری برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید